Når de fylder vand op skal der leges med vandslangen.